สารจากประธานมูลนิธิฯ

 

"มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ" เกิดจากการเดินตามรอยพระยุคลบาทและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ประจักษ์เป็นรูปธรรมถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงทำเพื่อราษฎรทั้งในเรื่องของ การศึกษา ศาสนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
สนับสนุนมูลนิธิ

 

 

ร่วมสนับสนุน "มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ" ร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการให้แก่น้องๆ ในโครงการ "พี่สอนน้อง ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น" 

จิตอาสา

 

 

จิตอาสา คือ จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ ในการทำกิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ...

กิจกรรมล่าสุด ....

บริจาคบริษัท.jpg
54435402_2108874655897574_40088995690258
โรงเรียนในฝัน-01-01.jpg
296652.jpg
ข่าวสารล่าสุด ....

2.jpg
มูลนิธิเพิ่ม1.jpg
2.jpg