มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

1/0

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ กับการ "ให้" ที่ไม่รู้จบ [05-04-60]

         สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ สำหรับคอลัมน์นี้ ขอพูดถึงเดือนแห่งความรักที่เพิ่งผ่านมา เรื่องของความรัก เราสามารถแสดงออกได้หลายอย่าง บางคนแสดงออกด้วยการมอบสิ่งดีๆให้กัน บางคนแสดงออกด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกัน มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจก็เช่นกันค่ะ พวกเราได้ไปจัดกิจกรรมดีๆ ส่งมอบความรักให้กับน้องๆในถิ่นทุรกันดารอีกเช่นเคย ในโครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น” 84 รร. ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำทีมโดย คุณชลิดา  อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ พร้อมทั้งจิตอาสาของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ในทริปนี้เราออกเดินทางกันค่อนข้างไกล อีกเพียงแค่ 7 กิโลเมตรเท่านั้น ก็จะข้ามไปฝั่งพม่าแล้วค่ะ สำหรับโรงเรียนที่เราไปในครั้งนี้คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แต่สำหรับครั้งนี้ เราได้จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโครงการคือ โครงการ “เพาะรัก ปรุงใจ” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้คนรู้จักพึ่งพาอาศัยตนเอง ปลูกผักสวนครัว เพื่อนำมาบริโภคกันในครัวเรือน เมื่อเหลือแล้วจึงค่อยแจก จำหน่าย ตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งสามารถนำผักดังกล่าว มาประกอบเป็นอาหารหลายรูปแบบได้อย่างปลอดภัย โดยจะส่งผลทำให้สุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งนำมาถึงความมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน จะทำให้ครอบครัวอบอุ่น และมีความสุขอย่างยั่งยืน

          จึงมีการสาธิตวิธีเพาะปลูก เริ่มตั้งแต่เป็นเมล็ด เมื่อโตแล้ว เรามีวิธีนำมาประกอบอาหารได้อย่างไรให้อร่อย และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้  นอกจากนั้นยังมีการสาธิตวิธีการทำน้ำสลัด เพื่อนำมารับประทานกับสลัดโรล เรียกกันได้ว่าสอนจริงและปฏิบัติจริงกันเลยค่ะ

          ทุกท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของมูลนิธิ พร้อมทั้งร่วมสนุบสนุน ได้ที่หน้าเพจ Facebook : https://www.facebook.com/Interlinkhaijaifoundation/ เดือนหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อติดตามกันได้ในฉบับหน้านะคะ

1/15

โครงการ "เพาะรัก ปรุงใจ" [05-03-60]

          สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ สำหรับคอลัมน์นี้ ขอพูดถึงเดือนแห่งความรักที่เพิ่งผ่านมา เรื่องของความรัก เราสามารถแสดงออกได้หลายอย่าง บางคนแสดงออกด้วยการมอบสิ่งดีๆให้กัน บางคนแสดงออกด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกัน มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจก็เช่นกันค่ะ พวกเราได้ไปจัดกิจกรรมดีๆ ส่งมอบความรักให้กับน้องๆในถิ่นทุรกันดารอีกเช่นเคย ในโครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น” 84 รร. ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำทีมโดย คุณชลิดา  อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ พร้อมทั้งจิตอาสาของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ในทริปนี้เราออกเดินทางกันค่อนข้างไกล อีกเพียงแค่ 7 กิโลเมตรเท่านั้น ก็จะข้ามไปฝั่งพม่าแล้วค่ะ สำหรับโรงเรียนที่เราไปในครั้งนี้คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แต่สำหรับครั้งนี้ เราได้จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโครงการคือ โครงการ “เพาะรัก ปรุงใจ” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้คนรู้จักพึ่งพาอาศัยตนเอง ปลูกผักสวนครัว เพื่อนำมาบริโภคกันในครัวเรือน เมื่อเหลือแล้วจึงค่อยแจก จำหน่าย ตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งสามารถนำผักดังกล่าว มาประกอบเป็นอาหารหลายรูปแบบได้อย่างปลอดภัย โดยจะส่งผลทำให้สุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งนำมาถึงความมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน จะทำให้ครอบครัวอบอุ่น และมีความสุขอย่างยั่งยืน

          จึงมีการสาธิตวิธีเพาะปลูก เริ่มตั้งแต่เป็นเมล็ด เมื่อโตแล้ว เรามีวิธีนำมาประกอบอาหารได้อย่างไรให้อร่อย และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้  นอกจากนั้นยังมีการสาธิตวิธีการทำน้ำสลัด เพื่อนำมารับประทานกับสลัดโรล เรียกกันได้ว่าสอนจริงและปฏิบัติจริงกันเลยค่ะ

          ทุกท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของมูลนิธิ พร้อมทั้งร่วมสนุบสนุน ได้ที่หน้าเพจ Facebook : https://www.facebook.com/Interlinkhaijaifoundation/ เดือนหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อติดตามกันได้ในฉบับหน้านะคะ

1/13

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ กับการ “ให้” ที่ไม่รู้จบ [05-02-60]

         สวัสดีเดือนแห่งความรัก เราขอส่งมอบความรู้สึกดีๆ และความห่วงใย ผ่านคอลัมน์นี้นะคะ สำหรับในเดือนที่ผ่านมามูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ จัดกิจกรรมกันที่สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดยคุณชลิดา  อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ และทีมจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรม ที่น้อมนำคำสอน พระบรมราโชวาท และ พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความรัก ความห่วงใย ต่อปวงชนชาวไทย คือโครงการ ธ สถิตในดวงใจหทัยราษฎร์ เกิดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้เกิดจิตสำนึกในการรับรู้ถึงบุญคุณของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกร โดยจัดให้มีการระบายสี ภาพอิริยาบถของท่าน และน้อมนำคำสอน พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส มาเขียนลงในสมุดทำมือที่พี่ๆจิตอาสาทำขึ้นมาจากกระดาษ Reuse ให้กับน้องๆที่มาร่วมงานได้ระบายสีกัน เป็นการปลูกฝังการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสอนให้เด็กรู้จักประหยัด อดออม รู้จักใช้ รู้จักคุณค่าของสิ่งรอบตัว

         จะเห็นได้ว่า ทางมูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในการสร้างคุณค่าให้น้องๆ ได้เข้าใจ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเห็นผลได้จริง สิ่งเหล่านี้หากเราคนไทยไม่มีหัวใจสร้างสรรค์ ประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไร คำตอบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ เด็กเป็นเสมือนผ้าขาวที่รอการแต่งแต้มสีที่ดีๆ จากเราทุกคน มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ ในสิ่งที่ยั่งยืนกับสังคมค่ะ

1/16

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ กับการ “ให้” ที่ไม่รู้จบ [05-01-60]

         มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ขอส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีระกา 2560  ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี กิจกรรมทำความดี ในโครงการพี่สอนน้อง ยังคงเข้มข้นไม่หยุดยั้ง   กิจกรรมปิดท้ายสิ้นปีมาบรรจบที่โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8  ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จำนวน 1 ใน 20 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร  ตั้งอยู่ ถ.สุวรรณศร  ต.พรหมณี  จ.นครนายก จำนวนนักเรียน 116 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – ป.6 ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีวินัย  หงษ์ทอง  และครูรวม 7 ท่าน 

          ที่พิเศษไปมากกว่าที่ผ่านมาคือจำนวนจิตอาสากว่า 80 ชีวิตที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้  เพราะทางบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีการจัดโครงการ Cabling contest ปี 4 รอบตัดสิน โดยมีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย 60 คน โดยประมาณ ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิและพนักงานบริษัทร่วมกันเป็นจิตอาสาในครั้งนี้  มีการทำกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน เหมือนเช่นเคย  ไม่เพียงมีแต่โครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น” 84 รร.ถวายในหลวง ที่ให้ความรู้ ความสนุกสนานกับนักเรียนเพียงอย่างเดียว   โครงการพัฒนาครู ที่เกิดขึ้นโดย คุณชลิดา  อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ  ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดกับคณะคุณครูของโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  และวิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนประธานมูลนิธิในครั้งนี้ คือคุณขวัญตา  มีสมพร รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจจัดจำหน่าย

         หลังจากกิจกรรมทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทางมูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา หนังสือเข้าห้องสมุด รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งคณะครู จิตอาสา นักเรียน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

         ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุน โครงการฯ จากหลากหน่วยงาน อาทิ บริษัท แลคตาซอย จำกัด สำนักพิมพ์แจ่มใส ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนในการบริจาคให้กับโรงเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

Large Heading

Page Title

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now